MVO

MVO is ook binnen bedrijfskleding een actueel onderwerp waar veel winst te behalen valt.

De productieketen van kleding kenmerkt zich door veel kleine schakels in de keten die over de hele wereld verspreid zijn. Mede daarom is het bijzonder lastig om als individueel bedrijf of winkelketen invloed uit te oefenen op de productiewijze van de grondstoffen of op de confectie.

Inmiddels zijn er verschillende initiatieven opgericht die in de keten op zeer succesvolle wijze de arbeidsomstandigheden, de grondstoffen of de productiewijze hebben weten te verbeteren. Door lid te worden van dergelijke initiatieven, steunen textielbedrijven de verbeteringen in deze branche.