Voorbeeld recycling bedrijfskleding

In april 2010 heeft KLM Royal Dutch Airlines haar damesuniform vernieuwd. Het oude uniform is ingezameld en door Texperium gerecycled tot een bruikbare non-woven waar verschillende producten van gemaakt zijn die binnen KLM Royal Dutch Airlines opnieuw gebruikt worden.
Het was een van de eerste uniformvernieuwingen waarbij de afgedankte uniformen op zo’n grote schaal gerecycled zijn. Nog steeds is men bezig de effectieve opbrengst van het gerecyclede materiaal te verhogen en nieuwe toepassingen voor de materialen te vinden.

Overigens is CF Consult nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van dit nieuwe damesuniform. Voor meer informatie over dit project klik hier