Inkoop

  • Inkoopstrategie
  • Inkoopscan
  • Technische specificaties van stoffen, kleding en PBM
  • EN-normen
  • Europese Aanbesteding/tender
  • Leverancierselectie
  • Kwaliteitscontroles
  • Duurzaamheid en MVO